Szolgáltatási feltételek

Adatvédelmi irányelvek:

Ön azzal, hogy regisztrációját elküldi hozzánk automatikusan hozzájárul ahhoz, hogy adatait célirányosan felhasználjuk. Személyes adatait csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése mellet, az ön érdekében fogjuk felhasználni.

Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.

Az adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.


Adatbiztonság:

Az adatkezelő, illetőleg tevékenységi körében az adatfeldolgozó köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek e törvény, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az adatokat - kiemelten az államtitokká és a szolgálati titokká minősített személyes adatot - védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozás vagy törlés, illetőleg sérülés vagy a megsemmisülés ellen.


Kötelezettségvállalás:

A KárpátJob Munkaközvetítő Iroda nem vállal felelősséget a munkaadó által támasztott munkakövetelményekért. Továbbá, amennyiben a munkaadó nem teljesíti a munkavállalóval kötött szerződésben foglaltakat a KárpátJob Munkaközvetítő Iroda nem vonható jogi felelősség alá.

Nem terhel jogi felelősség minket abban az esetben, ha nem tudunk ügyfelünknek munkaviszonyt biztosítani, valamint, ha nem tudunk állásajánlatot közölni felé.

A weboldalon és a reklámszövegekben közölt információk tájékoztató jellegűek, a változtatás jogát fenntartjuk.